Talon suunnittelu

Mitkä ovat talon ja muiden rakennusten suunnittelupalvelun vaiheet?

Talon suunnittelu alkaa tästä: suunnittelupalvelun avulla unelmat todeksi.

Hankesuunnittelu

Talon suunnittelun ensimmäinen askel on hankesuunnittelu, jossa käydään läpi yhdessä suunnitteljan kanssa asiakkaan toiveet ja tutustutaan kohteen rajoituksiin.

 1. Kartoitus

  Suunnittelusopimuksen synnyttyä suunnittelija ja asiakas käyvät läpi rakennettavan kohteen pinta-alan, huonelukumäärän, budjetin ja muut erityiset vaatimukset. Palaverissa tutustutaan kaavamääräyksiin ja muihin rajoitteisiin. Tietojen perusteella suunnittelija laatii alustavan kustannusarvion talosuunnittelusta.

 2. Tontin käyttösuunnitelma

  Tontin käyttösuunnitelman pohjalla on kaavamääräykset, jossa määritellään rakennuspaikka, pinta-alat ja rakennusoikeus. Tässä yhteydessä arvioidaan pohjatutkimuksen tarve. Laaditaan asemapiirrosluonnos: millainen talo voidaan rakentaa, miten se sijoitetaan, muut rakennukset, piha, tontille ajo yms.

 3. Rakentamistavan kartoitus

  Valitaan rakennettavan kohteen rakentamistapa: itsetehtynä vai pakettina, valitaan rakennejärjestelmä: pitkästä tavarasta, precut, pienelementti, suurelementti, hirsi, timber frame, harkko, tiili, betoni tai jokin muu. Lisäksi valitaan muut tekniset ratkaisut.

Talon suunnittelu ja muiden rakennusten suunnittelu

Luonnossuunnittelu

Talon suunnittelu jatkuu luonnossuunnittelulla, jossa asiakkaan toiveet ja todellisuus yhdistyvät piirrustuksiksi ja laskelmiksi. Kolmiulotteista talomallia voidaan tarkastella eri näkökulmista.

 1. Alustava luonnos (L1)

  Yhdistetään haaveet ja todellisuus: keskustelujen perusteella laaditaan taloluonnos, tai useampiakin asiakkaan niin halutessa. Luonnos esitetään kolmiulotteisena mallina sekä pohja-, leikkaus ja julkisivupiirustuksin, kuullaan tilaajan kommentit ja toiveet.

 2. Toinen tarkentava luonnos (L2)

  Saatetaan tilaajan toivomat muutokset edelliseen luonnokseen, luonnokseen lisätään kalusteet, kaiteet, julkisivujen yksityiskohdat, maaston tuleva korkotaso. Tekniset ratkaisut on päätettävä: lämmitysjärjestelmä, julkisivumateriaalit, rakenneratkaisut jne.

  Luonnoskuvilla voi hakea tarjouksia talopakettitoimittajilta ja rakennusurakoitsijoilta. Luonnoksen avulla voi laskea myös alustavan kustannusarvion. Rakennuttajan hyväksymästä luonnoksesta laaditaan alustava rakennuslupaluonnos rakennusvalvonnassa etukäteen esitettäväksi. Muut suunnittelijat otetaan mukaan suunnitteluun ja sitoutetaan projektiin.

Terassi

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelussa laaditaan viranomaisten vaatimat rakennuslupapiirrustukset joiden perusteella haetaan rakennuslupa.

 1. Rakennuslupakuvat ARK

  Laaditaan RakMK A2 mukaiset rakennuslupapiirustukset: asemapiirustus 1:200 tai 1:500, pohjapiirustukset 1:100, leikkaukset 1:100, julkisivut 1:100. Laaditaan mitoitetut pohjapiirustukset, kiintokalustekaaviot yms.

 2. Energiaselvitys

  Energiaselvitys tehdään rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Selvitykseen tehdään päivitys ennen rakennuksen lopputarkastusta. Tilaajan on toimitettava ennen aloitusta erikseen määritetyt lähtötiedot

 3. Rakennusluvan hakeminen

  Täytetään yhdessä asiakkaan kanssa rakennuslupahakemus ja RH1 viranomaisselvitys

Terassi

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelussa laaditaan kuvat rakennusratkaisuista sekä lasketaan tarvittavien rakenteiden materiaaliluettelot.

 1. Rakennekuvat RAK

  Laaditaan rakennekuvat, rakenneratkaisujen mitoitus ja suunnittelu, rakenteiden detaljit ja mitoituskuvat.

 2. Materiaaliluettelot

  Kohteen suunnittelun pohjalta laaditut tarkat materiaaliluettelot, elementtikaaviot ja katkaisulistat, jotka mahdollistavat paikallarakentamisen ja voit säästää näin kymmeniä tuhansia talopakettiratkaisuihin verrattuna.

Terassi

Muu suunnittelu ja rakennuttaminen

Talon rakentamiseen liittyy myös muuta suunnittelua. Lopuksi tehdään tarjouskyselyt, vertaillaan ja lasketaan lopullinen kustannusarvio.

 1. Sähkösuunnittelu

  Sähkösuunnitelmat ja järjestelmät

 2. LVI-suunnittelu

  IV-suunnitelmat, VV-suunnitelmat, energia-selvitys

 3. Muut erityissuunnitelmat

  Pihasuunnitelmat, sisustussuunnitelmat, tms.

 4. Rakennuttaminen

  Tarjouskyselyjen laadinta, tarjousvertailut, aikataulut

 5. Lopullinen kustannusarvio

  Materiaali- ja työmenekit

Terassi

Mitkä ovat talon suunnittelun kustannnukset

Haluatko arvion yksilöllisen talon tai muun rakennuksen suunnittelun kustannuksista?